زهرا تنهام گذاشت رفت(روحش شاد)

حسرت به دل رفت

" مرگ"

روزی

من نیز خواهم مرد

وصدایم را

به ابدها خواهم برد

و زمینم را

به تو خواهم بسپرد

و رازم را

با تو خواهم بر شمرد

نازنینم

در میان این هیاهوی زمینی

آسمان را مبر از یاد

که تو یک ماه ثمینی

شب را تا سحر بر تاب

تا تو هم روزی، روز را ببینی

218550.jpg

ميدونيد چرا سرخاگ که ميريم گريه ميکنيم؟


1_بخاطرحرفايي که بايد ميزديم که نزديم.
۲-بخاطرکارهايي که بايدانجام ميداديم نداديم.
واقعااگه اين دوکاروبتونيم انجام بديم چي ميشه؟
کمي فکر کنيد بعدش چي ميشه؟
اگه انجام داده بودي چي ميشد؟
ووقتي که انجام ندادي چي شد؟
ایاوقت هست برا جبران اشتباهات گذشته؟

یادیگه ........................

تا حالا شده فکر کنید یک روزبه اینجا راهمون بیوفته

218544.jpg

نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391ساعت 2:59 توسط میثم


اگر مرگم به نامردی نگیرد

مرا مهر تو در دل جاودانی ست

وگر عمرم به ناکامی سر آید

تو را دارم که مرگم زندگانی ست

اس ام اس های عاشقانه

نوشته شده در شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 3:29 توسط میثم|

سخنان و جملات بزرگان بصورت عکس
نوشته شده در شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 8:45 توسط میثم|

        خوشبختی گمشده ی همه ی ماست....

                        مواظب باشیم اگر آن را پیدا کردیم...

                                                خودمان را گم نکنیم...

نوشته شده در یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 16:21 توسط میثم|

سخنان و جملات بزرگان بصورت عکس
نوشته شده در یکشنبه هجدهم خرداد 1393ساعت 1:42 توسط میثم|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه هجدهم خرداد 1393ساعت 1:38 توسط میثم|

نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 3:30 توسط میثم|


یاد داری که شبُ روز به من میـــــــــدادی   (!) /درسِ انسانیتُ معرفتُ مِهرُ وفا


همه کردند تورا ، از چه سبب من نکنم ؟  (!) /گاهُ بیگاه ، شبُ روز ، به هر وقت ، دعا


عاقبت تا به سره دسته فـــرو خواهم کرد (!) / نوک خنجر به دلِ خویش از آن نازه نگاه


هیچ دانی که اگر خم نشوی ، تو  نرود ؟ (!) /قامتِ راستُ رعنای تو از این درگاه


مَنه بیچاره به جز تو ، نــــدادم به کسی (!) /دلِ دیوانه ی خود ، ای بتِ زیبایِ چو ماه


هر زمان کآمدُ جاری شُـــــدُ ریــــــــــخت (!) /اشک از چشم تََرَم ، شانه ی تو بود پناه


بارها لطف نمودیُ نــهادی ، دوباره بگذار (!) / پای خود بر سره این چشم حقیرم ، گهگاه


کاش من جای تو بودم ، در آن دم که شدی (!) /در دلِ این همه مخلوق خدا ، سَرورُ شاه


اندکــــــی چشم بگردانُ ببین زیــــــره تو اَم (!) /زیر آن سایه ی تو ، سایه ی گیسوی سیاه


خوب در خاطر من هست که تو میــخوردی (!) /خون دل ، چون که نبودی ، ز حالم آگاه


ای دریغا ، تو ندانی که چه تنگ است هنوز (!) /دلم از دوریِ تو ، لیک چه دور است این راه

شَرم را دور بیاندازُ نشانــــــــم دِه ، دوست (!) /معنیِ عاشقیُ دوستیُ لطفُ صفا


در بیـــــاوَر که بــــــدانم ،  تو جــــداً مَـردی (!) /اشکِ هر ظالمُ فاسد ، و مرا شاد نما

 

نوشته شده در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393ساعت 18:36 توسط میثم|


بــا خــيـلــي هــا مـيـتـونـسـتـيـم بـاشـيـم


خــودمـــون نـخـواسـتـيـم


ولـــي گــفـتــن نخواستت


گفتيم درسته


خـودشــون بــهــمــون پــيــشــنـهـاد دادن


قــبــول نــکــرديــم


گــفــتــن لــيــاقــتــمــون را نــداشـــتـــــ


هــيـچـي نـگـفـتـيـم


خــيــلــي کــارا رو مــيـتـونـسـتـيـم بـکـنـيـم و نـکـرديـم


گـفـتـن بـلـد نـبـودي


گــفـتـيـم بـاشـه


خــريــتـــــ هــايــي بــود کــه مــيــشــد انـجــام داد


انــجــام نــداديــم


گــفـتـن عُــرضــه نــداشــتــي


کــســي تــو زنــدگــيــمـون نـبـود


گـفـتـن ايــن چـهـار تــا چــهــار تــا داره


سـکـوتــــــــ کــرديــم


دخــتــرو پـسـر بـهـمـون تـيـکـه انـداخـتـن

جــوابـشـونــو نــداديــم


گـفـتـن ايـــن اُمــُـلــه


جلوي کسي دولا راست نشديم که بعد پشت سرش بد بگيم


گفتن بد اخلاقه


حــرفــاشــون نـيـش داشــت انــدازه مـار افــعــي


گــفـتــن شـوخــي مـيـکـنـيـم


و ايـــن جــريــان تــو زنــدگــي ادامـــه داره .
 

نوشته شده در جمعه پنجم اردیبهشت 1393ساعت 15:36 توسط میثم|


 زن.............. 


زن شجلوه زيبايي بي حد خداوند است


ميل انسان به بقا


ميل انسان يطان نيست


زن به زندگي


ميل انسان به زيبا پرستي


ميل انسان به انسان


زن شيطان نيست  گوشه اي از هنر آفرينش است


زن  عـــشق است


يک سرمايه ابدي در جهان


خلاصه تمام مهرباني هاي دنيا


چشمهايت را که پاک کني از تمام هوسها


ناز يک زن را جوهر زنانگي او ميبيني نه نياز مردانگي خود


 

نوشته شده در جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 15:22 توسط میثم|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت